View photo
 • il y a 5 heures
 • 11
View photo
 • il y a 5 heures
 • 13
View photo
 • il y a 5 heures
 • 5
View photo
 • il y a 5 heures
 • 25
View photo
 • il y a 5 heures
 • 9
View photo
 • il y a 5 heures
 • 36
View photo
 • #Christina Aguilera #xtina #matt rutler #photoshoot #V Magazine #V #Magazine #pregnant #2014
 • il y a 7 heures
 • 10
View photo
 • #Christina Aguilera #xtina #photoshoot #V #V magazine #Magazine #pregnant #2014
 • il y a 7 heures
 • 20
View photo
 • #Christina Aguilera #xtina #matt rutler #photoshoot #pregnancy #pregnant #2014 #baby girl #V magazine #V #Magazine
 • il y a 7 heures
 • 16
View photo
 • il y a 7 heures
 • 132
View photo
 • il y a 7 heures
 • 51
View photo
 • il y a 1 jour
 • 20
View photo
 • il y a 1 jour
 • 28
View photo
 • il y a 2 jours
 • 52
View photo
 • il y a 2 jours
 • 27
x